Terapija slikanjem , faza III u sklopu projekta :”Mogu Sve-razvoj inkluzivnog volonterstva u zajednici “, financiranog od strane Ministarstva za demografiju , obitelj, mlade i socijalne politiku RH. Jedina “mana” FAZE III je što nakon nje imamo samo još jednu radionicu. Apsolutno “navučeni” na boje i kistove!!! Mislim da nećemo stati na formalnim fazama ,već da ćemo neformalno nastaviti sa igrom boja. Ekipa, fantastični ste!

Anita Grbavac-Jakobović