– Naziv projekta “MOST SURADNJE”-društveni centar za rekreaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.04.2.1.07.0058
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:
Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice
PODACI O PROJEKTNOM PARTNERU/PARTNERIMA
1. Grad Požega 95699596710 Trg Svetog Trojstva 1 34 000 Požega
2. Udruga Oppidum 16223006998 Trg Matka Peića 8 34 000 Požega
CILJEVI PROJEKTA
Opći cilj :
Organizacija društvenog centra za rekreaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u svrhu smanjenja socijalne isključenosti u zajednicu
 Specifični ciljevi:
  1. Organizacija aktivnosti socijalne integracije OSI, te osposobljavanje osoba sa invaliditetom za jačanje kapaciteta za pristup tržištu rada, boljoj socijalnoj uključenosti i ravnopravnosti kroz korištenje moderne IT tehnologije
  2. Analiza kapaciteta zajednice kroz angažiranje stručnjaka za strateško planiranje i istraživanje tržišnih potencijala, te prikupljanje podataka o prirodnim resursima za ekološku proizvodnju unutar zajednice
  3. Revitalizacija prostora, uređenje i opremanje za rad sa korisnicima, te osiguranje pristupa centru kroz organizirani prijevoz
Ciljana skupina korisnika:
Direktno u projektne aktivnosti uključujemo odrasle osobe sa invaliditetom oboljele od MS-a , odrasle osobe sa invaliditetom iz zajednice; neovisno o vrsti invalidnosti , osobe treće životne dobi od 63 do 83 godine koje imaju određeni stupanj invalidnosti , volontere kao podrška korisnicima, novo zaposlene osobe koje pripadaju u skupinu teško zapošljivih osoba za pomoć kod provedbe projektnih aktivnosti (mladi do 30 godina)
AKTIVNOSTI
Planirane su sljedeće projektne aktivnosti :
  1.  Provođenje edukacija, radionica i individualnih tretmana za korisnike u suradnji sa volonterskim kapacitetima i angažiranim stručnjacima
  2. Provođenje aktivnosti angažiranja stručnjaka za analizu i strateško planiranje rada centra i udruge, te izrada procjene ekoloških kapaciteta zajednice za stvaranje preduvjeta socijalnog poduzetništva i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u budućnosti
  3. Uređenje prostornih kapaciteta i stvaranje tehničkih uvjeta za rad s korisnicima uključujući prijevoz korisnika radi osiguranja mobilnosti ,nabava potrebne IT opreme za edukaciju korisnika
Društvo multiple skleroze Požeško slavonske županije, Grad Požega i Udruga “Oppidum” žele kroz planirane aktivnosti projekta stvoriti preduvjete za smanjenje socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom. Provedbom aktivnosti očuvanja zdravlja, edukacije za korištenje IT tehnologije, individualnom podrškom stručnjaka, organizacijom raznih aktivnosti i slobodnog vremena uz potporu volontera osigurati ćemo socijalnu integraciju marginaliziranih skupina, te uz navedeno , osigurati ćemo adekvatan prostorni kapacitet za potrebe osoba sa invaliditetom u zajednici.