Članstvo

Punopravni članovi DMS su osobe oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti. Punopravnim članom DMS smatra se osoba koja ima ispunjen zdravstveno socijalni list potpisan od strane liječnika neurologa. Kod upisivanja u Društvo, član je dužan priložiti dokaze o zdravstvenom stanju na uvid, potvrdu o postotku tjelesnog oštećenja, te dostaviti ovjeren zdravstveno socijalni list od strane liječnika neurologa.

Pomažući članovi DMS su fizičke i pravne osobe koje pomažu i daju doprinos radu Društva putem donacija, pokroviteljstva ili drugih načina materijalne pomoći. Pridruženi član DMS je svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih zadaća Društva, te koji svojim radom, ugledom i zalaganjem doprinosi kvaliteti života oboljelih od multiple skleroze, razvijanju demokratskih odnosa, napretku i ugledu Društva