Udruga

Osnovni podaci o Udruzi

Naziv organizacije: Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije
Adresa: Matije Gupca 6, 34 000 Požega

Županija: Požeško –slavonska županija

Telefon: 034/895 1832
Mobitel: 099 /272-6250
Telefaks: 034/895 1832

Adresa e-pošte: dms_pozega@sdmsh.hr

Godina osnutka: 2003. godine
Datum i godina upisa u matični registar: 03.02.2003.
Registarski broj: 11000429
Registrirana pri (naziv registracijskog tijela): Ured za državnu upravu Požeško-slavonske županije

Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN): HR6923400091111071810, Privredna banka Zagreb
OIB (osobni identifikacijski broj): 02312214453
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija): 0072788

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa e-pošte i dužnost koju obavlja:

1. Vesna Štefanek, predsjednica udruge

2. Violeta Vonić, dopredsjednica udruge

dms_pozega@sdmsh.hr

Članovi predsjedništva:

Vesna Blagojević, članica predsjedništva

Verica Budimir, članica predsjedništva

Nikolina Šimunović, članica predsjedništva

Podaci o radnom timu Udruge:

Nataša Mandić, administrativni referent Udruge
099/ 272- 6250
dms_pozega@sdmsh.hr

natasamandic1973@gmail.com

Vesna Štefanek, predsjednica udruge

099/272 6250

vesna.stefanek@gmail.com

Violeta Vonić, dopredsjednica udruge

099/272 6250