UP.02.1.1.16.0281 “ZAŽELI- Možemo Sve”-JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE

25. travnja 2023.

UP.02.1.1.16.0281 “ZAŽELI- Možemo Sve”-JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE   Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III, za projekt „ZAŽELI – Možemo Sve“, Kodnog broja  : UP 02.1.1.16.0281 od  15. ožujka 2023. godine, Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije,  u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Podružnica Požega, Zavodom za socijalnu skrb, Podružnica Požega i Gradom Požega objavljuje:   JAVNI POZIV Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Društvu multiple skleroze Požeško - slavonske županije za provedbu projektnih aktivnosti u Projektu „ZAŽELI-Možemo Sve“ Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene  da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:
 • Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju
Broj traženih osoba : 2 radnice. Mjesto rada: prebivalište krajnjih korisnika, sukladno unaprijed utvrđenom rasporedu poslodavca. Radno vrijeme: puno radno vrijeme. Troškovi prijevoza: Djelomično osigurani. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci. Ciljane skupine:
 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a s naglaskom na teže zaposlive skupine u lokalnoj zajednici ( žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima , žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi
( domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. , liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).   Opis poslova:
 • dostava namirnica
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • održavanje čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji krajnjih korisnika,
 • pomoć u posredovanju ostvarivanja raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa )
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo i društvene sadržaje
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba
Sadržaj prijave na Javni poziv treba sadržavati:
 • zamolbu
 • životopis
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (završenoj školi)
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • potvrdu o stanju staža nadležnog HZMO-a
 • podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke I. pod točke 1. ovoga Javnog poziva pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:
  • osobe s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • žrtve trgovanja ljudima- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
  • žrtve obiteljskog nasilja- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  • azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  • liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
  • pripadnice romske nacionalne manjine - izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  • beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
  • dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine
Prijava se dostavlja u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije Matije Gupca 6, 34000 Požega s naznakom: „ Prijava na Javni poziv ZAŽELI-Možemo Sve“ Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu možete dobiti na slijedećim kontaktima: 034/89  51832 099/27  26250 099/37  73388 Ovaj Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb, podružnica Požega, Grada Požege, na stranici lokalne razvojne agencije LO-RA Požega te na internetskoj stranici Društva. https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_Radna Mjesta.aspx https://www.czss-pozega.hr/ https://www.pozega.hr/ https://lo-ra.hr/ https://dmspsz.hr/ GDPR: Prijavom na poziv podnositelji prijave su izričito suglasni da Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati , koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor radnica , sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na ovaj Javni poziv Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije